Chóśebuz – město drogow!

artikel pógódnośiś
(0 )
Žedne z husegujucych huměłcow pódwjacorneje pop-kultury su pśewjele drogow brali. Huse gujuce serbske narodne procowarje pak su pokornje jano jadnu drogu wzeli.  Foto: Werner Měškank Žedne z husegujucych huměłcow pódwjacorneje pop-kultury su pśewjele drogow brali. Huse gujuce serbske narodne procowarje pak su pokornje jano jadnu drogu wzeli. Foto: Werner Měškank

Žedne z husegujucych huměłcow pódwjacorneje pop-kultury su pśewjele drogow brali. Husegujuce serbske narodne procowarje pak su pokornje jano jadnu drogu wzeli.  Foto: <b>Werner Měškank</b>
Žedne z husegujucych huměłcow pódwjacorneje pop-kultury su pśewjele drogow brali. Husegujuce serbske narodne procowarje pak su pokornje jano jadnu drogu wzeli. Foto: Werner Měškank
Smy žywe w śěžkem casu. Hušej togo su śěže kaž rozym njerowne rozdźělone. Žedne husoke nimske zastojniki se kradu wó derjeměśe luźi starosće, aby serbskorěcne tofle jich njemuśili. Njeźěkownym, danki płaśecym Serbam wšak měło se lěpjej rozkłasć, cogodla su na łužyskich drogach dwójorěcne tofle Breslau/Wrocław něco kradu hynakšego a historiski wětšego nježli dwójorěcne tofle – hm, grońmy raz Bautzen/Budyšin abo Cottbus/Chóśebuz.

Serbske napise su zmuśece. To jo znate. Pó sobuzjadnośenju Nimskeje ze zasejźělonyma Łužycoma su njelicobne raze njewinowate kubłane pódwjacorniki tudy bywajuce se zlěknuli, měnjece, až su zamólnje pólsku statnu granicu pśejěli. Kake dłujkodobne škódy z togo změju, nicht njewě.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: baa614a5 5ed7 40d1 aa5b ca5cb2a104ce
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2856 mal Letzte Änderung am pětk, 28 junij 2019 10:06