Mała onomastiska studija – ležownostne mjena Trjebina

artikel pógódnośiś
(0 )
Před załoženjom prodrustwow dźěłachu ludźo na mjeńšich polach a w lěsu – kaž tule Slepjanske holcy w 1920tych lětach –, hdźež běchu ležownostne mjena za woznamjenjenje małych ratarskich přestrjenjow trěbne.  Reprodukcija: Jürgen Maćij Před załoženjom prodrustwow dźěłachu ludźo na mjeńšich polach a w lěsu – kaž tule Slepjanske holcy w 1920tych lětach –, hdźež běchu ležownostne mjena za woznamjenjenje małych ratarskich přestrjenjow trěbne. Reprodukcija: Jürgen Maćij

Zawodne mysle

Hižo přeco chcych ležownostne mjena Trjebina znosyć, zo njebychu so zhubili. Přewulki pak bě respekt před wobšěrnym dźěłom mjena dokładnje zběrać, so ludźi prašeć, kotřiž su hišće starši hač ja, a w archiwach slědźić. Dźěłowy plan Trjebinskeje Domowinskeje skupiny 2017/2018 je mje trochu do dźěła honił. Tak buchu Trjebinscy Domowinjenjo w nowembrje 2017 a w aprylu 2018 w dźěłowym planje namołwjeni, jim znate ležownostne a swójbne mjena znosyć. Njetrjebamy so dźiwać, zo bě zajim jara wulki, dokelž so wjes zdźěla wotbagruje a dźěl wjesnjanow bu hižo přesydlene. To přinjese wosebitu brizancu do tematiki: Hižo nětko je ćežko, sej stary wjesny dźěl Zagora předstajić, dokelž rowy, klumpy a wotnjesene statoki deprimowacy wobraz zawostajeja. Bórze so wšitko w hoberskej brunicowej jamje zhubi.

Ležownostne mjena

Njewobsydlena přiroda rozdźěli so na přestrjenje, za kotrež je wěste wužiwanje předwidźane. Ležownostne mjena dźěla krajinu a słuža orientaciji a identifikaciji. Tute geografiske mjena su wobydlerjo tworili a buchu bjez pisomneho fiksěrowanja do lokalneje rěče přiwzate. Wone su jenož we wěstej wjesce abo wěstym měsće znate a słuža tomu, połoženje ležownosće jasnje identifikować a rjadować. To je wažne za kataster, wobsydstwowe poměry abo wužiwanje přestrjenje a zaměr wužiwanja (jako polo, łuka, lěs abo hat).

Galerija

Gelesen 2583 mal Letzte Änderung am stwórtk, 01 oktober 2020 01:59