Su wóswěśili jubilej BTU – serbske wopśimjeśa su teke byli pódla

artikel pógódnośiś
(0 )
 Stefanie Schiemenz cyta ze swójich knigłow k tematice załoženja firmow a k firmowemu naslědnistwu.  Wobspomnjejo teke serbsku pśedewześaŕku Pawlinu Krawcowu ako pśikład pśedewześaŕstwa w Chóśebuzu.  Foto: V. Zakar Stefanie Schiemenz cyta ze swójich knigłow k tematice załoženja firmow a k firmowemu naslědnistwu. Wobspomnjejo teke serbsku pśedewześaŕku Pawlinu Krawcowu ako pśikład pśedewześaŕstwa w Chóśebuzu. Foto: V. Zakar

Bramborska techniska uniwersita Chóśebuz-Zły Komorow (BTU) jo wóswěśiła 1. julija w Chóśebuzu a 8. julija w Złem Komorowje swój 10. jubilej wót zjadnośenja mjazy Wusokeju šulu Łužyca a Techniskeju uniwersitu Chóśebuz. BTU swěśi teke 75. jubilej, dokulaž jeje fundament lažy na tom załožku, kótaryž jo połožyła Krajna twaŕska wusoka šula w Chóśebuzu w lěśe 1948. Mimo rozwjaseleńskich tšojenjow srjejź głownego campusa w Měsće, z muziku, jězu a piśami, su byli zarědowanja w nowozałožonem centrumje Startblock B2, kótaryž ma pódpěraś nowo nastate pśedewześa (start-upy) z Łužyce a Bramborskeje.

W Startblock B2-centrumje (na rumje něgajšneje chóśebuskeje plěwaŕnje) blisko głownego campusa w Měsće su se wótměli rowno k jubilejoju BTU dnja 1. julija mjazy drugim źiśece cytanja ze wšakich knigłow Stefanie Šymjeńcoweje (Schiemenz) wó Chóśebuzu a jogo wokolnosći, historiji Chóśebuza a Serbach. Wóna jo zagronita na BTU za projekt Lausitzer NachfolgeBus spěchowany wót Zwězkowego ministaŕstwa za góspodaŕstwo a klimowy šćit a rowno pśigótujo źiśece knigły wó załoženju firmow a naslědnistwje pśedewześow.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: 1ee7a41b 99c1 46af 8e81 9998034be7da
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 451 mal Letzte Änderung am stwórtk, 31 awgust 2023 23:59