KULTURNE NOTICKI

artikel pógódnośiś
(0 )
Składnostnje 125. narodnin dr. Marje Grólmusec su jej k česći 23. apryla w Radworju wopomnjenske lěto zahajili. Sakska krajna rada žonow je we wobłuku projekta »Žonjace městna Sakskeje« wopomnjensku taflu před tamnišej šulu za w lěće 1944 w kaceće Ravensbrück zahinjenu spjećowarku swjatočnje přepodała.   Foto: Hanka Šěnec Składnostnje 125. narodnin dr. Marje Grólmusec su jej k česći 23. apryla w Radworju wopomnjenske lěto zahajili. Sakska krajna rada žonow je we wobłuku projekta »Žonjace městna Sakskeje« wopomnjensku taflu před tamnišej šulu za w lěće 1944 w kaceće Ravensbrück zahinjenu spjećowarku swjatočnje přepodała. Foto: Hanka Šěnec

▶ Filmowa premjera online

Składnostnje prěnjeho digitalneho foruma Serbskich Nowin dnja 8. apryla bě online-premjera krótkofilma »Sorbenkind« Lipšćanskeje režiserki Patricije Kaube, na kotrejž je so wjace hač 300 ludźi wobdźěliło. Film bu loni w decembrje we Wotrowje a wokolinje nahrawany.

▶ RBB póbitujo serbsku app

Dnja 17. apryla jo RBB nowu serbsku app startowało, źož staja wšykne serbske póbitowanja sćelaka – serbske rozgłosowe wusćełanje a teke telewizijny magacin Łužyca – k dispoziciji. App jo dermotna a póbitujo se w app-storach pód »rbb serbski«.

▶ Serbski awtor w antologiji

W Berlinskim Nakładnistwje při parku (Verlag am Park) je pod titlom »Spjacy psy VII« (Schlafende Hunde VII) antologija politiskeje lyriki wušła, kotruž je Thomas Bachmann wudał. Při tym rozestajeja so wšelacy awtorojo z načasnymi temami, kaž su to trapjenja, strachi a rozkory wokoło korony, zaničenje přirody a wobswěta abo wěnuja so stawizniskim podawkam a figuram. W njej z třomi twórbami zastupjeny je tež Benedikt Dyrlich. Knihu ilustrowała je z Kazachstana pochadźaca a dźensa w Lipsku bydlaca wuměłča Lena Inosemzewa.

Galerija

Gelesen 1464 mal Letzte Änderung am wałtora, 01 junij 2021 16:41