KULTURNE NOTICKI

artikel pógódnośiś
(0 )
Přewšo pozitiwny wothłós žněješe koncert »Spěwy brunicowych kónčin«, za kotryž bě Walburga Wałdźic (nalěwo) ludowe spěwy znowa aranžowała.  Foto: Hanka Šěnec Přewšo pozitiwny wothłós žněješe koncert »Spěwy brunicowych kónčin«, za kotryž bě Walburga Wałdźic (nalěwo) ludowe spěwy znowa aranžowała. Foto: Hanka Šěnec

 

▶ Spěchowańske myto Bogumiła Šwjele

W slědnem wudaśu Rozhlada rozpšawichmy wó pósćenju Maśicnych mytow. Smy pak zabyli na wuznamjenjoneju spěchowańskego myta Bogumiła Šwjele pokazaś. Z nim wuznamjeništej se Jennifer Kretschmar za źěło »Das Leben und Wirken Mato Kosyks in Deutschland und Amerika« a Fritz-Erich Schewelis za źěło »Šanse za WITAJ-góle w towarišnosći«.

▶ Mjezynarodny wuměłski projekt

»Czytelnia Szkicowników« rěka wuměłski projekt, kotryž wobhladuje skicy a skicowe knihi jako wažny dźěl wuměłstwa. K tomu su so wot 2015 wustajeńcy a akcije w Krakowje, Częstochowje, Lublinje, Zakopane, Opole a Rzeszówje přewjedli. Nětko pytataj iniciatoraj wuměłcow z Pólskeje, ze Słowakskeje, z Čěskeje a Łužicy, kotřiž bychu pod hesłom »Jedne lěto w žiwjenju« přez cyłe lěto 2021 skicy zhotowili. K tomu je 2022 wustajeńca w Krakowje planowana. Akcija ma tomu słužić mjezynarodne kontakty mjez wuměłcami nawjazać a wudźeržować. Zajimcy móža so pola Adama Rokowskeho (http://www.artpower.pl/adam-rokowski/a60/) abo Szymona Wiatra (https://szymonwiatr.pl/) přizjewić. Dalše informacije k wuměłskemu projektej nańdźeće tež pod https://www.facebook.com/CzytelniaSzkicownikow/.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: cb220031 d54e 4b20 ad95 76aa1569028b
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2121 mal Letzte Änderung am srjoda, 02 september 2020 10:14