Wuměłstwo zjawnje spřistupnjeć

artikel pógódnośiś
(0 )
Jürgen Maćij, Na křižerjach, Radwor, 1983  Foto: Kunstfonds, SKD Jürgen Maćij, Na křižerjach, Radwor, 1983 Foto: Kunstfonds, SKD

Jürgen Maćij, Na křižerjach, Radwor, 1983  Foto: <b>Kunstfonds, SKD</b>
Jürgen Maćij, Na křižerjach, Radwor, 1983 Foto: Kunstfonds, SKD

Wo wustajeńcy »Wukładne wokno II: Zapopadnjene wokomiki. Fotografije ze Sakskeje a Łužicy«

W Sakskim zastupnistwje, w domje Łužiskeho seminara w Praze wotměwa so tuchwilu wustajeńca »Wukładne wokno II: Zapopadnjene wokomiki. Fotografije ze Sakskeje a Łužicy«. Je to kooperacija z wuměłskim fondsom statneje wuměłskeje zběrki Sakskeje. Přehladka nawjazuje na w Zhorjelcu přewjedźenej wustajeńcy »We wokomiku. Fotografije ze Sakskeje a Łužicy« z lětow 2017/2018. Kaž nawodnica wuměłskeho fondsa Silke Wagler zdźěli, je to dobra składnosć, někotre ze 36.000 objektow, kotryž fonds wobsedźi, pokazać a tak wuměłstwo zjawnje spřistupnjeć, wšako nimaja žane swójske rumnosće za wustajeńcy. Při tym leži ćežišćo w Praze pokazanych twórbow na fotografiji z powědacymi wobrazowymi sujetami a saha wot dokumentariskich fotow přez portrety hač k inscenowanej fotografiji.

Galerija

Gelesen 2222 mal Letzte Änderung am stwórtk, 30 apryl 2020 12:28