Su jenož »mužojo hódni wěčnoh wopomnjeća«?

artikl hódnoćić
(0 )
Anja Pohončowa   Foto: Hanka Šěnec Anja Pohončowa Foto: Hanka Šěnec

Anja Pohončowa   Foto: <b>Hanka Šěnec</b>
Anja Pohončowa Foto: Hanka Šěnec
Chcemy woprawdźe tyzu pandory wočinić? Nimamy druhe problemy? Nětko tež hišće w Serbach z tym započinaja? Čehodla njemóže wšo tak wostać kaž je? – Tajke a podobne mysle su zawěsće někotremužkuli přez hłowu šli při čitanju njedawno wozjewjeneje namołwy Maćicy Serbskeje (hlej ).

W zašłych lětach prašachu so někotři hdys a hdys, hač njeměli tekst serbskeje hymny tak změnić, zo so žony hižo wuraznje njewuzamknu. Hłownje kritizuja so w tym zwisku poslednje tři linki druheje štučki: »Ow, zo bychu z twojeho / klina wušli mužojo, / hódni wěčnoh wopomnjeća!« Wšitkim drje je jasne, zo njeskutkuja jenož mužojo na dobro serbstwa, ale tohorunja žony. Přiwšěm njeje hač do dźensnišeho zasadna diskusija wo tutym prašenju nastała.

Galerija

Gelesen 1125 mal Letzte Änderung am wutora, 01 februara 2022 00:59