WOSUDY WOBRAZOW

artikl hódnoćić
(0 )
WOSUDY WOBRAZOW

Poetiske dokumenty

Znamjenity architekturny běrow spřihotowa wokoło lěta 2006 we Wienje za twarske předewzaće UNIVERSALE prezentaciju super-wustajenskeje hale za twarske wiki w USA. Planowane bě, hoberske fota třěšneje konstrukcije do hale wotwěšeć. Tak, zo wostanje halowa konstrukcija najwažniši dźěl předstajenja, potajkim žana fotowa wustajeńca.

Předwidźane temy fotow měli zajimawe mosty Europy być. Złožujo so drje na nowe eurowki 2002 ze symboliskimi mostami. Běch zamołwity za Europski móst blisko Brenneroweje awtodróhi do směra Italskeje a wiadukty historiskeje Semmeringoweje jězdnje do Granza.

W tutym zwisku bě so wudało, zo móžach stare a zajimawe železniske wiadukty Hornjeje Łužicy, kaž na přikład wiadukt blisko Wósporka nad Lubatu abo wiadukt blisko Póckowow naspomnić. Foto Póckowow so na městnje schwali.

Wiadukt blisko Póckowow.  Foto: <b>Gerald Große</b>
Wiadukt blisko Póckowow. Foto: Gerald Große

Wo Wósporku běch wupowědał, kotre starosće a problemy z w tej kónčinje stejacym njewužitnym twarskim pomnikom maja. To snadź jara rozumne njebě. Měnjachu mjenujcy, zo by so za tutu twarsku problematiku wupłaćiło, fotografiske zwobraznjenje namakać.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
  • dalši wobrazowy tekst (3):
  • strDocId: 91b55d85 cf36 4d20 8f2f 91c21b7b25c3
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 185 mal Letzte Änderung am pjatk, 01 decembera 2023 00:11