Ale płakała njejsym!

artikl hódnoćić
(0 )
Prawnučce a najmłódši wnučk su nětkole 7, 5 a 3 lěta stare. Tuž budźe serbska rěč w swójbje Hanymarje Měškankoweje prawdźepodobnje žiwa znajmjeńša hač do lěta 2100! Prawnučce a najmłódši wnučk su nětkole 7, 5 a 3 lěta stare. Tuž budźe serbska rěč w swójbje Hanymarje Měškankoweje prawdźepodobnje žiwa znajmjeńša hač do lěta 2100!

Za žiwjenski skutk na dobro Serbstwa

Swoje 90. narodniny je w Choćebuzu-Škódowje woswjećiła wučerka, studijna radźićelka Hanamarja Měškankowa. Jako steješe nadobo jako prěni gratulant předsyda Domowiny Dawid Statnik před njej, bě jubilarka cyle překwapjena. Z wutrobitymi słowami počesći wón narodninarku »za dłujkolětne zasłužbne woplěwanje a zdźaržanje serbskeje rěcy a kultury« a za jeje cyły serbski žiwjenski skutk z čestnym wopismom a slěbornakom »Serbski dudak«.

Hanamarja Pawlikec narodźi so dnja 18. julija 1933 w Rownom. Slepjanšćina je jeje maćeršćina. Na prěnje šulske dny jako tehdy hišće pjećlětna w šuli w Rownom so narodninarka jara derje dopomni: »Tehdy šula w aprylu započa. Chodźach prěnje lěta hišće w burskej drasće a rěč mjez dźěćimi w přestawkach běše serbska. Naš wučer Kinne, kotryž na wěstych dnjach lěta w brunej uniformje přez wjes chodźeše, běše zasadnje přećiwo tomu a nam to zakazowaše. Kóždeho, kiž so po tym njeměješe, wón kruće pochłosta. Tak běchmoj, moja přećelka Emma Mudric a ja, mjez tymi, kiž dóstachu prědku před rjadownju wjacore šwiknjenja z jeho kijom. Mějachmoj po tym módre porsty. Ale płakała njejsym!«

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
  • dalši wobrazowy tekst (3):
  • strDocId: 5f1d98d0 e18b 46ed b43c 043840c84319
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 408 mal Letzte Änderung am sobota, 30 septembera 2023 23:59