Basnik a publicist z »ćěrom prakatapulta«

artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy 36. swjedźenja serbskeje poezije, wěnowany Janej Skali, podachu so 12. julija 2014 do Rowneho. Na tamnišim Njepilic dworje wuhotowachu awtorki a awtorojo literarnu bjesadu w mnohich rěčach. Kaž kóžde lěto na swjatku poezije bě mjez sobuskutkowacymi Beno Budar (2. wotlěwa). Dalši wobdźělnicy popołdnišeho zetkanja běchu tuneziska basnjerka Najet Adouani, Rownjanka Edit Pjenkowa a Benedikt Dyrlich (wotprawa).   Foto:  Monika Dyrlichowa Wobdźělnicy 36. swjedźenja serbskeje poezije, wěnowany Janej Skali, podachu so 12. julija 2014 do Rowneho. Na tamnišim Njepilic dworje wuhotowachu awtorki a awtorojo literarnu bjesadu w mnohich rěčach. Kaž kóžde lěto na swjatku poezije bě mjez sobuskutkowacymi Beno Budar (2. wotlěwa). Dalši wobdźělnicy popołdnišeho zetkanja běchu tuneziska basnjerka Najet Adouani, Rownjanka Edit Pjenkowa a Benedikt Dyrlich (wotprawa). Foto: Monika Dyrlichowa

Loni 22. awgusta smědźach zhromadnje ze swojej mandźelskej w Nowoslicach złoty kwas Bena Budarja a jeho Ludmile sobu swjećić, a to we wulkim kole gratulantow a z wotputanej bjesadu hač do pózdnjeho wječora. Tehdy so mnohim z nas zdawaše, zo je drač korony, kotryž bě spočatk měrca wubuchnył, mjenje abo bóle přewinjeny. Kaž dźensa wěmy, bě zezdaće z lońšeho lěća błud.

Pjatk, 19. měrca 2021 zakónči zasłužbny serbski basnik a publicist, scenarist a lektor swoje 75. žiwjenske lěto. Tónkróć drje njebudźe telko swójbnych, znatych a přećelow Benej Budarjej w bjezposrědnjej bliskosći zbožo wupřeć móc. Pandemija budźi dale žałostne strachi, žada sej přeco hišće wopory a zaraća puće k njewobmjezowanej zhromadnosći, kajkaž je w Serbach tradicionelnje z wašnjom.

Tuž so swojemu koleze a přećelej po ideelnych šćežkach bližić spytam a jemu z wotstawkom přiwołam: Luby Beno, wostań při wšěch trapjenjach dale čiły a wjesoły, z nadźiju a wěru, zo so namaj a nam zdźerža a wotewrja přichodnje zaso stare a nowe puće k zetkanjam, k literarnym předewzaćam a swjedźenjam!

Z Benom Budarjom so z młodych lět zwjazany čuju. Jeho bohate a wjelestronske literarne tworjenje a narodne skutkowanje mje hižo lětdźesatki přewodźa. Jeho sylna serbska a słowjanska wutroba mje dale jima. Jako wón w Lipsku slawistiku studowaše, ja pak teologiju w Erfurće, so z nim lěta 1969 w Kružku młodych awtorow pod nawodom Kita Lorenca bliže a wosobinsce zeznach. Wobaj so horjachmoj z dalšimi młodymi Serbami za basnjenje. Rady wo wutworach kružkarjow a docyła wo modernej poeziji diskutowachmoj, na wuradźowanjach w Serbskim literarnym muzeju a druhdźe. (Muzej w Budyskim Serbskim domje bu wot funkcionarow Domowiny w lěću 1978 z gwałtom zlikwidowany.)

Galerija

Gelesen 1505 mal Letzte Änderung am póndźela, 01 měrca 2021 00:59