Jako knježeše trójka serbskich funkcionarow

artikel pógódnośiś
(0 )

Štóž pisa swoju biografiju a njezłožuje so jenož na fakty, ale zapleće sobu intimne mysle a začuća, podleži strachej, zo so w subjektiwnych posudkach toho abo tamneho podawka zhubi. Z mojeho wida je so Benedikt Dyrlich bjezdwěla w swojej knize »Doma we wućekach« z blakami na tajki hładki lód podał. Njejsym k tomu kmany, cyłu knihu za dopokazami moje­ho twjerdźenja přeslědźić. Wěsty wotrězk pak mje jako bywšeho předsydu Domowiny direktnje po­trjechi. Pětr Thiemann měješe jón za­ tak wažny, zo wozjewi w Rozhledźe mě­saca meje dlěši wurězk wo tym, štož je B. D. w jeho knize wo po­dawkach lěta 2006 napisał.

Što bě so tehdy stało: We wě­­stych wotstawkach kon­tro­luja statne gremije, hač wotpowěduja w Załožbje za serbski lud so wotměwace finan­cielne procesy płaćacym hospodarskim postajenjam a zakonjam. Załožba za serbski lud je na jednej stronje zamołwita za wobhospodarjenje jej přizwolenych financow, je pak tež towaršnik GmbH SLA a GmbH LND. Jako towaršnik ma mjez druhim nadawk, lětnje wotžohnować hospodarski plan wobeju institucijow. Tuta zamołwitosć towaršnika kusa so ze zamołwi­tosću, wobhospodarić załožbje k dispoziciji stajene financy a kontrolować, zo so tute po płaćacych normach a zakonjach wužiwaja.

Galerija

Gelesen 2003 mal Letzte Änderung am srjoda, 01 julij 2020 02:01