Live pódla na městnje a wotdaloka

artikel pógódnośiś
(0 )
Sara Mičkec  Foto: Maćij Bulank Sara Mičkec Foto: Maćij Bulank

Sara Mičkec  Foto: <b>Maćij Bulank</b>
Sara Mičkec Foto: Maćij Bulank
Z kóždym dnjom, z kotrymž so wot srjedź měrca zarjadowanja wotpraja, zo by so rozšěrjenje coronawirusa spomaliło, so mi bóle wuwědomja, kajke bohate je naše kulturne žiwjenje. Hač dźiwadłowe předstajenja, koncerty a druhe zarjadowanja – wšě běchu spřihotowane. Hdyž wšě kulturne zarjadowanja wupadnu, wostanje nam na zbožo pisane słowo, wšako wječor normalnje rozhłosowy wusyłanski čas za serbske rěčane słowo nimamy.

Štož pak bě w žołmje wotprajenjow jako prěnje alternatiwnje organizowane, a informacija roznjese so spěšnje přez socialne syće, běštej internetnej wusyłani njedźelnišich katolskich kemšow z Chrósćic a Radworja 15. měrca. Sobotu bě Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo wozjewiło, zo so žane kemše wjace njewotměwaja a hižo njedźelu rano sedźachu wěriwi před wobrazowku a swjećachu na te wašnje zhromadnje Božu mšu. Njepřijomne začuća njewěstosće na njedźelnišim dopołdnju najskerje na wjele městnach začuwać njeběchu.

Galerija

Gelesen 2318 mal Letzte Änderung am srjoda, 01 apryl 2020 01:59