Oriah Mountain Dreamer

sewjernje Toronta bydlaca kanadiska spisowaćelka

Mje njezajimuje,

z čim swoje pjenjezy zasłužiš.

Chcu wědźeć,

za čim so žedźiš

a hač sej zwěriš sonić,

zo so twoje najnutrniše spjelni.

Mje njezajimuje,

kak stary sy.

Chcu wědźeć,

hač so zwažiš

kaž błazn wupadać,

za lubosć

za swój són

za dyrdomdej, žiwy być.

Mje njezajimuje,

kotre planety křižuja

twój měsačk.

Chcu wědźeć,

hač sy so dótknył

žra swójskich bolosćow,

hač su će wotewrěli

přerady žiwjenja

abo hač sy zeschnyty a zawrjeny

ze strachom před dalšim horjom.

Chcu wědźeć,

hač móžeš horjo znjesć,

moje abo twoje,

bjez toho zo by je zakrywał

abo zamazał

abo sporjedźał.

Chcu wědźeć,

hač móžeš z radosću być

z mojej abo ze swojej

hač móžeš dźiwje rejować

a so cyle z wopojenosću napjelnić

hač ke kónčkam swojich porstow a palcow

bjez namołwy,

zo mamy być kedźbliwi

a strózbi,

zo mamy so na swoje wobmjezowanja

jako čłowjekojo dopominać.

Mje njezajimuje,

hač je stawizna, kotruž mi powědaš,

wěrna.

Chcu wědźeć, hač móžeš

druheho přesłapić,

zo by sebi samomu swěrny wostał.

Hač móžeš znjesć

wumjetowanje přerady

a swójsku dušu njepřeradźić.

Hač móžeš być njeswěrny