Kito Lorenc

basnik, dramatikar a wudawaćel

Namakach zaso

swój dźěćacy són wo Berlinje,

w kotrymž mjez domskimi

z wysokich etažow

ćahi přez dróhi jězdźa

na napřećiwnu stronu.

 

Namakach jón

na wobrazu wo twarnišću

Babylonskeje wěže, kotraž

hišće njehotowa sahaše

wyše mróčelow.

Bórze rosćechu z wuhenjow

 

ćahow, z wěže jěducych,

jazyki, tentakelam podobne

čorne hady, wijace so

wokoło njewidnych šijow,

dźiwnje mjelčacych

w mnohich rěčach.

KITO LORENC

ze: Zymny kut. Basnje a smorženki, Budyšin 2016