Fabian Brycka

wučer z Pěskec

někotre lěta pozdźišo

prašam so intensiwnišo

kak wostudłe bě žiwjenje?

bjez techniki

mjezwoča kaž prašaki

přěhrali!

wšitko so změni

sy jenož hišće lěni

što tu potom chceš?

robo će tola naruna!

lěpje je, hdyž dźeš

lež!

njeměj stracha

ale

smy přeco hišće na spočatku

wěsteho wuwića

abo

wostanješ wćipny?

FABIAN BRYCKA