Socialne lěto

artikel pógódnośiś
(0 )

z pawčinojtymi porstami

sahaš za kneflemi mojeje bluzy

wić je ći knyski sprostnyła

a tak wostanje són

tón swět za kneflemi

z rock’n rollom we wušomaj

rejuješ na łubi

a mysle ći du pod mój petticoat

twoje włosy česajo

mam wóń pomady w nosu

hdyž ći wurjedźenu protezu

do huby sunu

čuješ so kaž wokošeny

KATKA BAIEROWA

Galerija

Gelesen 1953 mal Letzte Änderung am srjoda, 01 julij 2020 02:01