K muzealnej reprezentaciji słowjanskich předstawiznow w němskich muzejach

artikel pógódnośiś
(0 )

Što su wuměnjenja a wuslědki serbskeho stawiznopisa w druhej połojcy 20. lět­stot­ka? Mały rjad přinoškow zaběra so z nastaćom štyrizwjazkowych »Stawiznow Serbow« a ze stawiznopisom w šěršim zmysle. Chcemy nowe slědźenske wuslědki předstajić a zdobom přeprošujemy ke kri­tiskej debaće wo zakładach načasneje serbskeje kultury.

Zahoritosć za předstawizny a zažne stawi­­zny, wosebje za srjedźowěk, na­­ma­kamy w Němskej w nimale wšěch worštach wobydlerstwa a we wšěch starobnych klasach.

Archeologiske muzeje su jara woblubowane a »srjedźowěkowske wiki« kaž tež zarjadowanja »living history« so prócuja, ludnosći srjedźowěk z pomocu dožiwjenjow zbližić. »Histotainment« je za to hesło. A byrnjež na cyłym terito­ri­ju nowych zwjazkowych krajow a zdźěla zwonka nich wot spočatka zažneho srjedźo­wěka lětstotki dołho kmjeny Sło­wjanow sydlili (t. mj. Germania Slavica), njejsu wone we wědomju a zaznaću wulkeho dźěla worštow wobydlerstwa eksistentne. Wikingojo a ryćerjo popularny wobraz srjedźowěka dominuja. Nimo šulskich knihow a medijow su wosebje muzeje, kiž tutón wobraz produkuja a ludźom předstawu wo stawi­znach jich domizny posrědkuja.

Galerija

Gelesen 1968 mal Letzte Änderung am srjoda, 02 september 2020 10:11