Bój wo Klětno a Rogow w lětomaj 1989/1990 – moje motiwy za pomoc a solidaritu

artikel pógódnośiś
(0 )
Na demonstraciji w Klětnom přećiwo wotbagrowanju wsy, dnja 20. januara 1990  Foto: Jürgen Maćij Na demonstraciji w Klětnom přećiwo wotbagrowanju wsy, dnja 20. januara 1990 Foto: Jürgen Maćij

 

Moja angažowanosć za wuchowanje Klětnoho w rozsudnych měsacach měrliweje rewolucije – a pozdźišo tež za Rogow pod wuměnjenjemi wobnowjenja demokratije – ma swoje předstawizny. Tute so njehodźa z někotrymi słowami rozjasnić. Njech su tohodla jenož někotre wuchadźišća naspomnjene, kotrež mje pohnuwachu, so Klětnjanam kónc lěta 1989 a Rogowčanam nalěto 1990 w boju wo přichod jich sydlišćow direktnje přizamknyć – a to w zhromadnosći z mnohimi serbskimi spisowaćelemi, dźiwadźelnikami a dalšimi wuměłcami a kulturnikami:

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
  • dalši wobrazowy tekst (3):
  • strDocId: 61350f5d 84f7 4a58 8eca efbde4770a84
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2307 mal Letzte Änderung am srjoda, 01 julij 2020 10:24