Dorothea Šołćina

spisowaćelka w Budyšinje

Rowno w adwenśe, w tom casu pśichoda, jo wujšła nowa zběrka źiśecych basnjow »Rybkow połne kupadło« Dorotheje Šołćineje. W njej dopokazujo górnoserbska basnikaŕka, až wobkněžy swójo rucnikaŕstwo samo w dolnoserbskej rěcy. Wšako se rym a rytmus z jeje pjera perfektnje makatej. Toś buźo źiśam wót 8 lět radosć, wó pócynkach a njepócynkach nejwšakorakšych ptaškow a žrackow cytaś abo słyšaś. Basni pśewóźuju serbsko-nimske rěcne pomocy na kuždem boce. W tych pśisamem 30 basnjach graju zwěrjeta tu głownu rolu, lěc pólewankowa kokoš, wobuzna wójca, hajtka Majka abo 27 pjerkatych towarišow w ptaškowem abejceju. Rowno tak šybałe su rymowane tšojeńka. Tak drogujo běły mjadwjedk Knut do Łužyce, pinguin póžeda za ptaškoweju swajźbu, psyck Sherry wumějo cirkusowe kumšty a njeplek Hano handa same njerodnistwa.

Dorothea Šołćina, Rybkow połne kupadło, ilustrěrowała Barbara Schumann, Budyšyn: LND 2020

zaso brodźu

po wuslěkanym haju

we wohrožacej zymskej ćišinje

ani wětraška w lodźanym powětře

ani ćikota zabłudźeneho ptačka,

sprostłe steja nahe štomiska –

bjez směra štapam po ćichim knyskotanju

mortweho lisća

doniž njepozastanu  

z njejapkeho dyrkota nade mnu 

a zasłyšu ćiche kłapanje:

preludij dešćowych kapkow –

po mróčelach sćele mi

twój postrow

DOROTHEA ŠOŁĆINA

kiwkamoj porno sebi na proze

do noweho lěta

ja widźu bliskoh luboh za sobu

ty mysliš na daloku lubu před sobu

nuzu ćerpjeć njetrjebamoj

tež hdyž šerja pisane praskotaki na njebju  

přez naju mjelčenje

w kopolacej reji

DOROTHEA ŠOŁĆINA

(2006)