Prof. PhDr. Libuše Hrabová CSc. njeboha

artikel pógódnośiś
(0 )
 Prof. Libuše Hrabova a prof. Lucia Hajnec, přećelce ze studijnych lět, před Serbskim seminarom w Praze składnostnje konferency 2004. Serbski seminar je so lěta 1947 jako internat wužiwał, w kotrymž wobě studentce bydleštej.   Foće: Jurij Łušćanski Prof. Libuše Hrabova a prof. Lucia Hajnec, přećelce ze studijnych lět, před Serbskim seminarom w Praze składnostnje konferency 2004. Serbski seminar je so lěta 1947 jako internat wužiwał, w kotrymž wobě studentce bydleštej. Foće: Jurij Łušćanski

Zrudna powěsć je do Serbow dóšła, zo je historikarka prof. dr. Libuše Hrabová, kotraž je swoje dźěło srjedźowěkowskim stawiznam a wosebje Połobskim Słowjanam wěnowała, zemrěła.

Hižo jako šulerka zajimowaše so za słowjanske stawizny, znajo ideje a pisma Jana Kollára, čitajo literaturu, kaž epos Svatopluka Čecha »Dagmar« (čěsku rodźenu Marketu Přemyslovnu) a historiski roman »Gero« Aloisa Jiráseka, zeznajo so ze stawiznami domizny.

Swój powołanski puć zahaji Libuše Hrabová, 2. oktobra 1928 w Ostravě rodźena, na uniwersiće Palackeho w Olomoucu a nastupi tam swoju akademisku karjeru. Hižo z młodych lět wobdźěli so na wuspěšnym natwarje a rozwiću fakulty.

Kónc 60tych lět prócowaše so wo socialne reformy na wukubłanišću, wuslědk pak běše, zo so z politiskej změnu po 1968 ze zastojnstwa pušći. Dokelž běše jej dalše pedagogiske wuwučowanje zakazane, da so jako bibliotekarka we Wědomostnej bibliotece w Olomoucu přistajić, doniž so we 80tych lětach do renty njepoda.

Bórze po padźe komunizma pak nawróći so L. Hrabová na katedru z profesuru a so dalše dwě dekadźe wuspěšnje swojemu wukubłanskemu a slědźerskemu dźěłu wěnowaše.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 51cb8f78 bcad 4db5 ad9e 00d5dacf3075
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 219 mal Letzte Änderung am njeźela, 31 měrc 2024 23:59