POKIWY

artikel pógódnośiś
(0 )

1.10. | 15 hodź.

Komorny koncert hudźbnikow Ronald Hein a Hiroto Saigusa »Puće a zetkawanja – Wege und Begegnungen« w swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje

02.10./09.10./16.10/23.10. | 19 - 22 góź.

Rejowaŕska źěłaŕnja »Rejowaŕski dom Łužyca«, pónjeźelego w Meldevilla na droze Augusta Bebela 24 w Chóśebuzu

3.10. | 18 hodź.

Premjera fotoweho zwjazka »Ducy domoj – Unterwegs nach Hause« Jürgena Maćija w Lichańskim hrodźe

03.10. | 17 - 19 hodź.

Sinfoniski koncert w Budyskim Serbskim ludowym ansamblu

05.10. | 14.00 hodź.

Institut za sorabistiku přeprosy na zahajenje semestra, powitanje nowačkow a tradicionelne twarjenje hodźinskeho plana (Uni. w Lipsku, DWC, H1 2.16)

až do 13.10. | 10 góź.

Wustajeńca »Serbske žywjenje w Drjenowje« w chóśebuskem Serbskem domje

14.10. | 19:30 - 21 hodź.

Čitanje w Serbskim ludowym ansamblu w serbskej rěči »Prjedy hač woteńdźeš«

14.10. | 18 hodź.

Komedija »Piwo« w Haslowskej korčmje w hornjoserbskej rěči, simultane tołmačenje do něm­činy

hač do 22.10. | 10 - 18 hodź.

Wustajeńca »Čej᾿ da sy?«, wjace informacijow w Budyskim Serbskim muzeju

hač do 30.11.

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta w Žitawje: »Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918«. Měsnosć: Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc, Theodora Körnerowa aleja 8, 02763 Žitawa, Dom Pětra Dietricha (Peter-Dietrich-Haus), foyer. Wysoka šula změje wšě­dnje wočinjene.

Galerija

Gelesen 493 mal Letzte Änderung am sobota, 30 september 2023 23:59