»Bóže słowo na kuždy źeń 2024« wujšło

artikel pógódnośiś
(0 )
Bóže słowo na kuždy źeń 2024, Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady, wudało se w zgromadnem źěle ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi z. t., zestajił Hartmut S. Leipner, brošura, 120 b., 978-3-7420-2762-7, 2,5 € Bóže słowo na kuždy źeń 2024, Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady, wudało se w zgromadnem źěle ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi z. t., zestajił Hartmut S. Leipner, brošura, 120 b., 978-3-7420-2762-7, 2,5 €

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto.

Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje Biblije jo wubrała za 2024 ako gronko lěta jadnu sadu z lista Pawoła na Korintarjow: »Daś se stanu wšykne waše wěcy w lubosći.« Źo wó zakład našogo žywjenja: lubosć Boga. A wóna jo nam pódarjona. Bogu źěk dychamy mimo togo, až pśecej se pśedewześ musymy. Ale tyjo, raz wob źeń se wuwědobniś, až jo dar.

Gronka su kaž wědobne dłymoke zadychanje, kenž nam groni: Ty sy wót Boga lubowany, z kóžu a kósmu, ze zamóžnosćami a słabosćami. Móžoš tu lubosć kuždy źeń dalej dawaś.

Galerija

Gelesen 499 mal Letzte Änderung am sobota, 30 september 2023 23:59