POKIWY

artikel pógódnośiś
(0 )

01.07 | 20.30 hodź.

Hudźbny swjedźeń Smochćicy –

Pólske nocy. Serbski ludowy ansambl (SLA) a Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena wuhotujetej kóždolětnje »Hudźbny swjedźeń Smoch­ćicy«. Na wječorach předstaja twórby reprezentatiwnych komponistow woneho kraja.

22.04. do 21.07. |

10.00 – 16.30 góź.

Fotowa wustajeńca w chóśebuskem Serbskem domje – »wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju«

06.-09.07. | 18 hodź.

Mjezynarodny folklorny festiwal Łužica w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach

22.07. | 11-15 góź.

Temowy kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom »Stary lud« w Dešnje

až do 28.7

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

19.08. | 11-15 góź.

Temowy kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom »Stary lud«

hač do 23.08.

Wustajeńca »Sajźby. Blechenowa Italska a fotografiske krajiny Gurskego, Kläbera a Maćija« w groźe w Rogeńcu

hač do 23.08.

Wosebita wustajeńca »Wo ćišć. Našočasna ćišćana grafika ze Sakskeje a z Łužicy« mjez druhim z twórbami Maje Nageloweje, Angele Hampel a Borbory Wiesnerec w Kulturnohistoriskim muzeju Zhorjelskich zběrkow Kaisertrutz

25.08 | 17.00 góź

Finisaža z cytanim a muziku we Wuměłstwowej hali Łužyca w Chóśebuzu. Kooperacija z LND, ZSW, rbb-serbske wusćełanje: Muzejopedagogiske póbitowanje: »Jan Buk digi­talnje«

Galerija

Gelesen 508 mal Letzte Änderung am wałtora, 01 awgust 2023 00:01