dr. Karl Kowalewski – přećel Serbow we Wendlandźe * 13.07.1923 † 14.11.2017

artikel pógódnośiś
(0 )
Dr. Kowalewski z předsydu Domowiny w lěće 2015 na měšćanskim swjedźenju we Łuchowje (Lüchow) po tym, zo je z rukow Statnika jako wuznamjenjenje za swoje dołholětne skutkowanje na dobro poćahow mjez Wendlandom a Serbami slěbornak «Dudak» z wopismom dóstał.  Foto: Werner Sroka Dr. Kowalewski z předsydu Domowiny w lěće 2015 na měšćanskim swjedźenju we Łuchowje (Lüchow) po tym, zo je z rukow Statnika jako wuznamjenjenje za swoje dołholětne skutkowanje na dobro poćahow mjez Wendlandom a Serbami slěbornak «Dudak» z wopismom dóstał. Foto: Werner Sroka

Lětsa spominamy dnja 13. pražnika na 100. posmjertne narodniny swěrneho přećela Serbow a Słowjanow dr. Kowalewskeho z Łuchowa (Lüchow) we Wendlandźe.

We swojim powołanskim žiwjenju jako gymnazialny wučer, jako dołholětny měšćanski archiwar kaž tež jako čestnohamtski předsyda regionalnych towarstwow za starowěkowe slědźenje, za zdźerženje kulowcow w Hannoverskim Wendlandźe a za organizowanje naročnych kulturnych zarjadowanjow (Kulturring) skedźbnješe přeco na słowjanske stawizny tuteje kónčiny a chcyše wobydlerjam tute drohotne kulturne herbstwo zbližić. Na přikład staraše so wo to, zo so tykowany statok tamneho burskeho chronista a wjesnjanosty Johann Parum Schultze wobchowa a do muzeja kulowcow w Lübelnje přesadźi. Zestaji w lěće 1991 ludowe wudaće historisce jónkrótneje chroniki Wendlanda z pjera tutoho muža, kotryž bě w prěnjej połojcy 18. lětstotka jedyn z poslednich rěčnikow drjewjanopołobšćiny. Tuta zapadosłowjanska rěč bě do toho wobchadna rěč wjesnjanow w typiskich kulowcach tuteje kónčiny na lěwym resp. zapadnym boku Łobja, byrnjež njeje ženje pisomna rěč była.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: 8a7e78bd 4d79 4068 bb57 db4c1381e1fa
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 524 mal Letzte Änderung am wałtora, 01 awgust 2023 00:01