Namołwa za wobdźělenje na literarnym wubědźowanju 2023 hižo wozjewjena

artikel pógódnośiś
(0 )

Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud stej prawidła literarneho wubědźowanja 2023 wozjewiłoj. Na literarnym wubědźowanju móže so wo dźensnišim času, wo zašłosći abo wo přichodźe abo wo ludźoch pisać, kotřiž su pisacym bliscy, wo swojich wobkedźbowanjach a nazhonjenjach, wo zbožownych wokomikach abo strachach, wo swójskich sonach a žedźbach! Jury mytuje twórby w třoch kategorijach: 1) basnje, lyriska proza, 2) krótka proza, 3) dlěša proza, dramatika. We wšěch třoch kategorijach dawa wotpowědnje 5. mytow. Za najlěpši přinošk wobdźělnikej abo wobdźělnicy pod 16 lětami spožči jury wosebite myto 100 eurow, za druhi najlěpši 50 eurow, njeje-li wobdźělnica/wobdźělnik hižo mjez mytowanymi h. mj. kategorijow. Za kategoriju C ma twórba wopřijeć znajmjeńša 10 000 znamješkow.

Wuměnjenja za wobdźělenje su: wobdźělnica/wobdźělnik njeje starša/starši hač 35 lět a nima swójsku publikaciju (knižne wudaće/e-book), twórba je spisana w hornjo- abo delnjoserbšćinje a njeje ani w nowinach, časopisach, knihach abo interneće wozjewjena ani so za dotalne literarne wubědźowanja zapodała a twórba je zapodata z mjenom, datumom narodźenja, adresu a e-mejlowej adresu. Posledni termin zapodaća: 31. oktober 2023.

Galerija

Gelesen 479 mal Letzte Änderung am wałtora, 01 awgust 2023 00:01