Janek Wowčer

wyši redaktor pola MDRUUVVw Budyšinje

Serbski spěwar, komponist a hudźbnik Měrćin Weclich so w mnohich wobłukach žiwjenja angažuje a ma tež njeličomne talenty. Wóndano je wón zjawnosći dalši tajki talent wotkrył. Kukowčan móže so nětko tež spisowaćel mjenować. Wšako je zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina swoju prěnju knihu wudał. A, to móžu sej derje předstajić, sej z njej tež wjelelětny són spjelnił. Wšako je so hižo dlěje z mysličku nosył, tajku knihu wudać.

Pod titulom »Sonić, to tla z hrěchom njej’« je potajkim wušła prěnička »serbskeho Karela Gotta«. A je to prěnička w trojim zmysle: Sprěnja je prěnja kniha Měrćina Weclicha, zdruha su prěnje móhli rjec memoary a dopomnjenki serbskeho spěwarja a hudźbnika, kiž je zdobom nestor serbskeje popoweje a rockoweje hudźby. A střeća je cyle wosebita kniha LND, mjenujcy prěnja serbska tak mjenowana cross-medialna kniha. Cross-medialnje rěka, zo njemóža zajimowani jenož w knize čitać a sej tam wotćišćane wobrazy dosyta wobhladować, ale sej připódla z pomocu qr-kodow tež hudźbu na swojich šmóratkach abo dalšich dźensa často wužiwanych mobilnych nastrojach naposkać a samo wideja wobhladać, štož je nowe a wosebje njewšědne »čitanske dožiwjenje«. A wšitko je zwjazane ze žiwjenjom a skutkowanjom Měrćina Weclicha.