Twarožk, abo rozmyslowanja wo realiće byća II

artikl hódnoćić
(0 )

Diskutujemy w Serbach dosć a wobstajnje? Jednora wotmołwa: NĚ. Wězo přeco zaso wěste temy narěznjemy, ale so po tym po najspěšnišim puću zaso do bjez spektakularneho wšědneho dnja nawróćimy. Dopominam so z posměwkom a sylzu we wočomaj na tak mjenowanu debatu wo »změnje serbskeje hymny«. Tónle debatu w debaće pak hač do dźensnišeho paruju. Haj, mějachmy někotre přinoški w Serbskich Nowinach, haj, mějachmy podijowu diskusiju. Ale što wjace? Hdźe běchu razne rozestajenja w zjawnosći, hdźe bě wulka syła argumentow a hdźe běchu Serbowki a Serbja?

Zaso raz so z tejle pozdatnej debatu fenomen w Serbach wopodstatni: Intelektualni łamaja sebi wo temach hłowu, myslo, zo zawěsća tak wobstaće a traće serbskeho ludu. Što pak jednory Serb a jednora Serbowka z toho mataj, mi hač dotal (prawje) do hłowy nochce.

Su da žony na pućach stali a so za runostajenje w našej hymnje zasadźowali – jelizo, potom na blečku zemje, kotryž tutomu uniwersumej njepřisłuša. Protestowacych Serbow w minjenych lětach tak abo znak paruju. Serbowki a Serbja, kiž nastupajo swójske naležnosće a problemy jasnu poziciju zabjeru a ju tež zjawnje artikuluja; namakaš w přiběrajcy pomjeńšowacej so ličbje.

Galerija

Gelesen 335 mal Letzte Änderung am pjatk, 01 decembera 2023 00:11