Tajkele lěto njejsym wočakował

artikl hódnoćić
(0 )
Eero Balk  Foto: archiw SN/Maćij Bulank Eero Balk Foto: archiw SN/Maćij Bulank

W februarje minjeneho lěta sym so na rentnarske dny wjeselił: dźěłać jenož hišće do kónca měsaca. Ale jednoho štwórtka słyšach w Serbskim rozhłosu wuwzaćnje powěsć z wulkeho swěta: Wójna je wudyriła! Samsneho dnja wobroći so předsyda wukrajneho wuběrka finskeho parlamenta na lud, přejo Ukrainjanam wjele mocy w boju přećiwo njepřećelej – ukrainsce. A uploadowa do syće namołwu ruskim maćerjam – rusce. Při tym je wón reprezentant bratrskeje strony AfD. To bě signal, zo so finska towaršnosć změni. Nadobo so zdaše, zo mysla wšitcy wo Ruskej tak kaž ja, po tym zo su Rusojo za prezidenta oficěra a spiona KGB wolili. Wo Ukrainje pak nimale ničo njewědźachu.

Tuž mějach hižo zapřichodny dźeń prěnje zrěčenje za přełožowanje ukrainskeje knihi. Zdaše so, zo wšitcy něšto trjebachu: tołmačenje, přełožki hamtskich lisćinow, dźiwadłowych kruchow, telewizijnych dokumentow a interviewow, přednoški abo cyle jednorje informacije. Wšědnje dyrbjach wotpokazać wjetšinu dźěłowych nadawkow, protyka bě na měsacy połna. Spytach so znajmjeńša kóždy druhi dźeń wonka wuchodźować. Po tołmačenju brutalnych dožiwjenjow ćěkancow běch měsacy dołho kóždu nóc na fronće abo w ewakuaciji. Mějach drje tež wólne dny, někak dźesać za cyłe lěto. Z nich přežiwich połojcu w Praze.

Galerija

Gelesen 649 mal Letzte Änderung am njedźela, 30 apryla 2023 23:59