»Zwuraznjam swoje začuća z barbami, kotrež sym w duchu přežiwił«

artikl hódnoćić
(0 )
 Jan Buk, Chemikarka, 1953, wolij na płatnje, 100 × 70,5 cm   Wobraz: Kustodija Wysokeje šule tworjaceho wuměłstwa, Drježdźany, Archiw a kustodija, inw.-čo. A 024, foto: Kerstin Riße Jan Buk, Chemikarka, 1953, wolij na płatnje, 100 × 70,5 cm   Wobraz: Kustodija Wysokeje šule tworjaceho wuměłstwa, Drježdźany, Archiw a kustodija, inw.-čo. A 024, foto: Kerstin Riße

Wosebita pućowanska wustajeńca składnostnje stotych narodnin serbskeho molerja Jana Buka

Budyski Serbski muzej móže hižo na wjacore pućowanske wustajeńcy wróćo zhladować. Wosebity wjeršk pak je so poradźił z aktualnej přehladku pod titulom »Wšo je krajina« z twórbami serbskeho molerja Jana Buka, pod nawodom a hłownej kuratorku Christiny Boguszowej.

Składnostnje stoćin z Njebjelčic pochadźaceho wuměłca česćuje Serbski muzej Jana Buka z wobšěrnej retrospektiwu, kiž předstaja wšitke fazy jeho wuměłskeho tworjenja. Wustajene wobrazy wobswětla jeho tworjenje wot lěta 1947 z wobrazom »Kropačk« a skónči z wobrazomaj »Čerwjene ćišno« a »Krajina při jězorje« z lěta 2004.

Bukowy wobšěrny kompendij twórbow a jeho čas žiwjenja trajacy wuski poćah k Pólskej špihelujetej so tež w dołhej lisćinje wupožčowarjow, spěchowarjow, projektowych partnerow za wustajeńcu kaž tež we wusahowacym katalogu k wustajeńcy. Nimo regionalnych partnerow z Choćebuza, Drježdźan a Złeho Komorowa su Měšćanski muzej Wrócław, Muzej Kraja Lubuskie, uniwersita Zielona Gόra a zwjazowacy běrow Swobodneho stata Sakskeje we Wrócławju do zhromadneho projekta zapřijate byli.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: b53780e0 4996 499b 9b62 e5dbd534d007
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 716 mal Letzte Änderung am njedźela, 01 januar 2023 00:00