Z pjasću do swěta bić

artikl hódnoćić
(0 )
Diana Hickec  Foto: Diana Hickec Diana Hickec Foto: Diana Hickec

Diana Hickec  Foto: <b>Diana Hickec</b>
Diana Hickec Foto: Diana Hickec
Po wólbach w Hessenskej kónc oktobra je strona AfD, kotraž so přeco zaso z populistiskej, rasistiskej a seksistiskej hidypołnej rěču na zjawnosć wobroća, we wšitkich krajnych sejmach Němskeje zastupjena. To pokazuje, zo móže so dźěl wolerjow a wolerkow w Němskej z tajkimi pozicijemi znajmjeńša aranžować. Sakska je – najebać to, zo demonstrowaše w oktobrje w Drježdźanach 10.000 ludźi přećiwo hibanju Pegidy – bohužel dale jedyn z centrumow werbalneje a fyziskeje namocy přećiwo ludźom druheho pochada abo swětonahlada.

We Łužicy, dokładnišo w fikcionalizowanej wsy Njeswačidle, jedna roman »Mit der Faust in die Welt schlagen« Lukasa Rietzschela, kotryž je wušoł w septembrje w nakładnistwje Ullstein. Pytajo za přičinami radikalizowanja młodostnych slěduje awtor žiwjenskemu pućej dweju w Njeswačidle wotrosćaceju bratrow. Bratraj a jeju přećeljo su we wobswěće žiwi, hdźež dwěluja ludźo na kmanosći, něšto wuskutkować móc, hdźež so ani kubłanju ani politice njedowěrja a hdźež knježitej w młodźinskich klubach namóc a rasizm.

Galerija

Gelesen 2623 mal Letzte Änderung am štwórtk, 24 januar 2019 16:42