Nadja Brězanec

studentka antropologije

just we wokomiku

wobroći so wutroba

do sewjera

a zaklinča

zynki njewjedra

chcyćiweje žarliwosće

tola padnje rozsud:

wutroba do juha

sypnje so začuće winy

błyšć jaskraweje nadźije

widźomny

NADJA BRĚZANEC

Njejapcy wustajeńca k tworjawosći inspiruje. Foto: Nadja Brězanec