Madlen Domašcyna

referentka za

29. nowembra wotmě so lětuši Institutny dźeń Serbskeho instituta w Budyskim Serbskim domje. W połnje wobsadźenej žurli slědowaše něhdźe 70 zajimcow štyrjom přednoškam. Prěni raz powita zastupjer SMWK, Jörg Logé, kotryž je zdobom předsyda kuratorija Serbskeho instituta, hosći. Dalši nowum běše prezentacija wulkoformatowych wědomostnych posterow, w kotrychž předstajichu so wosebje projekty ze srědkow třećich, na př. wuwiće předčitanskeje funkcije a rěčne spóznawanje, projekt «Digitalny portal serbskich a Łužiskich rěčnych a kulturnych krajinow», wotrjad za regionalne wuwiće a škit mjeńšin kaž tež koncepcija registra za serbske kulturne herbstwo. Beno Bělk wjedźeše lětsa přez popołdniše zarjadowanje, kotrež ja dale přistupne jako livestream na youtube-kanalu Serbskeho instituta a je so dotal hižo 201 (staw: 14.12.23) razow wotwołało. Na městnje je so simultanje do němčiny tołmačiło.

Prof. dr. Hauke Bartels, direktor Serbskeho instituta

K jednotliwym přednoškam: