Rebecca Wöppelowa

wolontarka Budyskeho Serbskeho muzeja

»Hermank w Błótach« wot Ante Trstenjaka. Štó ma dalše twórby Trstenjaka z motiwami łužiskeje krajiny a serbskeje narodneje drasty?  Reprodukcija: Serbski muzej BudyšinDnja 4. decembra 1970 zemrě słowjenski moler Ante Trstenjak w Mariboru. K spominanju na jeho 50. posmjertniny předstaji Serbski muzej klětu zhromadnje z Umetnostnej galeriju Maribor a Narodnym muzejom w Praze wot 17. meje hač do 18. oktobra jeho wuměłske tworjenje. W lěće 1922 zezna so Ante Trstenjak na wustajeńcy »Z Lužice« w Praze z twórbami čěskeho molerja Ludvíka Kuby. Wobrazy Kuby ze serbskimi motiwami zawostajichu w nim wulki zaćišć a běchu spočatk jeho zajima za Serbow. Ante Trstenjak pućowaše 1928 prěni króć po Hornjej a Delnjej Łužicy. Slědowaše Kubowemu přikładej a zapopadny mnohotnosć serbskich narodnych drastow we wobrazu. Jeho mólby, grafiki a akwarele z motiwami serbskich narodnych drastow, łužiskeje ludoweje architektury a krajiny stachu so z wuznamnym impulsom za wuwiće serbskeho tworjaceho wuměłstwa. W tutym zwisku pyta Serbski muzej za wustajeńcu dalše twórby Ante Trstenjaka, kotrež móhli so dźensa w priwatnym wobsydstwje chować. Pokiwy prošu na Serbski muzej: Hród 3; 02625 Budyšin; tel.: 0 35 91 / 27 08 70 17;

REBECCA WÖPPELOWA