Na konwenće SLAVNI wo Łužiskich Serbach a Wendlandskich Drjewjanach

artikl hódnoćić
(0 )
Informaciske stejišćo wo Serbach  Foto: Werner Měškank Informaciske stejišćo wo Serbach Foto: Werner Měškank

Chorzów. 27. a 28. hapyrleje 2024 wotmě so konwent domoródneje kultury SLAVNI w muzeju »Hornjošleski etnografiski park w Chorzowje«. SLAVNI je najwjetše zarjadowanje w Pólskej, kotrež so zaběra z literaturu słowjanskich, nordiskich a keltisko-germanskich stawiznow a mytologije, kaž tež z pólskej ludowej kulturu.

Na zarjadowanju mějachu mjez druhim wiki z wjace dyžli 50 wustajowarjemi. Dale skićeše program hudźbne předstajenja, wustup srjedźowěkowskich słowjanskich bojownikow, turněraj za dorosćenych a dźěćacych prokownikow, zetkanje awtorow, přednoški a rozmołwy, paslenske dźěłarnički, podiumowu diskusiju a wšelake hry a zabawy za wopytowarjow.

Na jewišću pokazachu pisany program  Foto: <b>Justyna Michniuk</b>
Na jewišću pokazachu pisany program Foto: Justyna Michniuk
Wyše toho běše wulki muzej pod hołym njebjom ze starymi drjewjanymi twarjenjemi zańdźenych lětstotkow přistupny. Zarjadowarjo ličachu lětsa 3.500 wopytowarjow SLAVNI. Akterojo a hosćo mějachu wulke zbožo z nimale lěćnym wjedrom.

Dr. Justyna Michniuk a Werner Mĕškank z Choćebuza měještaj na kongresu informaciske stejišćo wo Serbach we Łužicy a Drjewjanach we Wendlandźe.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: b770f327 1fbd 4af2 ad1b 33a0eb5ea98f
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 128 mal Letzte Änderung am pjatk, 31 meje 2024 23:59