Helmut Faska dźewjećdźesatnik

artikl hódnoćić
(0 )
Prof. Helmut Faska   Foto: archiw SN/Maćij Bulank Prof. Helmut Faska Foto: archiw SN/Maćij Bulank

Mi so skoro njewěri, zo je mojemu prjedawšemu koleze a wučerjej z časa w Serbskim instituće hižo dźewjećdźesat lět. Čuju so česćeny, zo směm na tutym městnje skrótka wo jeho žiwjenju a skutkowanju rěčeć:

Prof. Helmut Faska   Foto: <b>archiw SN/Maćij Bulank</b>
Prof. Helmut Faska Foto: archiw SN/Maćij Bulank

Rodźeny 1932 jako syn lěsneho dźěłaćerja a ratarja we Wuježku pod Čornobohom wopytowaše najprjedy zakładnu šulu w Bukecach, potom serbski gymnazij w Čěskej Lípje a 1947 we Warnoćicach. 1949 chodźeše na čěski gymnazij w Liberecu. W lěće 1950 nawróći so do Łužicy, hdźež bě so mjeztym w Budyšinje Serbska wyša šula załožiła, na kotrejž 1951 abituru złoži. Hnydom po abiturje skutkowaše jako nowowučer za serbšćinu a sport na samsnym městnje. Zajimawa drobnostka z tutoho časa je fakt, zo wuwučowaše w jědnatym lětniku, kotryž bě sam jako wobdarjeny šuler přeskočił. Za čas wuče­rjenja złoži prěnje a druhe wučerske pruwowanje; maćiznu dyrbješe sej připódla w samostudiju přiswojić.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: b5ee7fdf dc5d 4c12 8a37 9b3c4fe1a587
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1146 mal Letzte Änderung am pjatk, 01 apryla 2022 00:03