KULTURNE NOTICKI

artikl hódnoćić
(0 )
Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija je 20. julija awtobiografisku hru režisera Měrka Brankačka »Prěki – durich – loborka« druhi raz na hłownym jewišću NSLDź předstajiło.   Foto: Hanka Šěnec Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija je 20. julija awtobiografisku hru režisera Měrka Brankačka »Prěki – durich – loborka« druhi raz na hłownym jewišću NSLDź předstajiło. Foto: Hanka Šěnec

▶ Label »Sorbian Music« załoženy

Załožba za serbski lud je nowy label »Sorbian Music« załožiła, z kotrymž poskića na wšěch znatych streamingowych platformach wothrawanje serbskeje hudźby a dalšich awdijowych produkcijow, kotrež buchu wot załožby w zašłosći produkowane a spěchowane. Label zapřijima wšelake žanry wot klasiki přez rock a pop hač k słuchohram a bajkam. Dotal 20 produkcijam maja krok po kroku dalše sćěhować.

▶ Myto Ćišinskeho

Lawreataj Myta Ćišinskeho staj lětsa Jan Malink a Trudla Malinkowa z Budyšina, kotrymajž so za jeju dołholětne wobstajne skutkowanje na publicistiskim polu, na polu serbskich kulturnych stawiznow a dla jeju angažementa w Maćicy Serbskej a Serbskim ewangelskim towarstwje wuznamjenjenje spožči. Spěchowanske myto Ćišinskeho dóstanjetaj dr. Fabian Kaulfürst a Jadwiga Kaulfürstowa z Pančic-Kukowa za jeju horliwe, mnohostronske skutkowanje na polu serbskeje rěče a kultury, za zwoprawdźenje kreatiwnych projektow a za twarjenje mostow mjez Serbami a Słowjanami. Swjatočne přepodaće mytow budźe 16. oktobra w Budyskim Serbskim muzeju.

Galerija

Gelesen 1276 mal Letzte Änderung am srjeda, 01 septembera 2021 09:22