KULTURNE NOTICKI

artikl hódnoćić
(0 )
Dźiwadźelnica Gabriela-Marija Šmajdźina (nalěwo) a awtorka a režiserka Lubina Hajduk-Veljkovićowa składnostnje nahrawanja serbskich a němskich tekstow za słuchoknihu »W dolinje při rěce 1: Mali přećeljo«. Wona je dźěl wobšěrneho projekta »Po nowych pućach do swěta – Serbska literatura budźe mjezynarodna«.   Foto: Hanka Šěnec Dźiwadźelnica Gabriela-Marija Šmajdźina (nalěwo) a awtorka a režiserka Lubina Hajduk-Veljkovićowa składnostnje nahrawanja serbskich a němskich tekstow za słuchoknihu »W dolinje při rěce 1: Mali přećeljo«. Wona je dźěl wobšěrneho projekta »Po nowych pućach do swěta – Serbska literatura budźe mjezynarodna«. Foto: Hanka Šěnec

▶ So wo domizniske myto požadać

Hač do 15. meje móža předewšěm čestnohamtsce skutkowacy swoje wudźěłki za slědźerske domizniske myto zapodać, kotrež je sakske ministerstwo za kultus w kooperaciji ze sakskim krajnym towarstwom Škit domizny znowa wupisało. Kiwaja myta w cyłkownej hódnoće 9.000 eurow. Při wubědźowanju steja temy kaž stawizny městow a wsow, regionow a kraja, kulturny kruh Serbow, ćěkanje a wuhnaće, migracija a mobilita, demokratija, měrliwa rewolucija, procesy transformacije, stawizny splahow kaž tež industrije a techniki, přiroda a wobswět, archeologija, wuměłske stawizny, ludowe wuměłstwo, ludowa narěč a wěda wo mjenach, wšědna kultura, swjedźenje a nałožki w srjedźišću. Dospołne wupisanje nańdu zajimcy pod www.bildung.sachsen.de/heimatpflege abo pod www.saechsischer-heimatschutz.de.

▶ Hudźbne dny zaso přestorčene

55. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny, kotrež mějachu so wot 11. apryla do 2. meje wotměć, su zamołwići dla połoženja korony a z tym zwisowacych škitnych naprawow znowa wo lěto přestorčili. Zastupne lisćiki wostanu płaćiwe.

▶ Domowina Mikławša Joachima Wićaza spominała

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 9c234793 d784 4c9f bb9c a94e13c026eb
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1485 mal Letzte Änderung am sobota, 01 meje 2021 02:00