Pola nas rěka wona Hanka – Pla nas gronje jej Hanka

artikel pógódnośiś
(0 )
Serbski kwas   Foto: Neue Visionen Filmverleih Serbski kwas Foto: Neue Visionen Filmverleih

Interview z Grit Lemke wo prěnim originalnje serbskim kinowym­ filmje

Wosebity podawk wočakuje přećelow kina: Wot apryla poběži we wuzwolenych kinach serbski hrajny film! Štó smy? Pochad, maćeršćina, narodnosć? Što je, hdyž so serbskosć zhubi?

Pytajo za swojimi korjenjemi přewodźa režiserka Grit Lemke indigeny lud w Němskej: Serbow, najmjeńši słowjanski lud. Naša rěč a kultura stej so lětstotki dołho potłóčowałoj a ćišć asimilacije naš lud do dźensnišeho wohroža. Kak Serbja sami serbskosć definuja?

Zetkach so z Grit Lemke, zo bych so z njej wo tym, wo jeje žiwjenju, nahladach a wo zajimawostkach nastaća jeje prěnjeho wulkeho serbskeho filma rozmołwjała.

W filmje předstaješ serbskosć ze wšelakich perspektiwow. Kotru »rólu« hraješ ty w nima sama – twoje wosobinske nahlady, dožiwjenja a začuća w zwisku ze serbskosću?

Sym poprawom powědarka filma. Powědam stawiznu swojeje prawowki a z tym předewšěm stawiznu zatajeneje identity.

Nawopačny pol k tomu su w filmje ludźo, kaž Ignac a jeho swójba, kotřiž wědźa, štó su, kiž pěstuja swoje korjenje cyle přirodnje w tym, zo swoju rěč haja a kiž su z tym pokojnje žiwi.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
  • dalši wobrazowy tekst (3):
  • strDocId: bd8197b3 6e50 4dd1 ac69 0c54083e765d
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 511 mal Letzte Änderung am njeźela, 31 měrc 2024 23:59