Bjez rěčneje politiki rewitalizacija njefunguje

artikel pógódnośiś
(0 )
Nimo podprojektow wo galicišćinje w Španiskej, grjekskimaj rěčomaj greko a griko w Ital skej, iršćinje, sewjernej frizišćinje a okcitanšćinje w Francoskej wopřija projekt SMiLE tež podprojekt wo delnjo- a hornjoserbšćinje. Jón nawjedujetej Nicole Dołowy-Rybińska z Pólskeje akademije wědomosćow a Cordula Ratajczakowa (wotlěwa) ze Serbskeho institu ta, tule w rozmołwje na lóńšim Jolka-swjedźenju.  Foto: Maćij Bulank Nimo podprojektow wo galicišćinje w Španiskej, grjekskimaj rěčomaj greko a griko w Ital skej, iršćinje, sewjernej frizišćinje a okcitanšćinje w Francoskej wopřija projekt SMiLE tež podprojekt wo delnjo- a hornjoserbšćinje. Jón nawjedujetej Nicole Dołowy-Rybińska z Pólskeje akademije wědomosćow a Cordula Ratajczakowa (wotlěwa) ze Serbskeho institu ta, tule w rozmołwje na lóńšim Jolka-swjedźenju. Foto: Maćij Bulank

Spočatk lěta 2018 je so połdralětny wědomostny projekt »SMiLE­ – Sustaining Minoritized Languages in Europe« zahajił.­ Nimo pjeć dalšich slědźerskich skupin dźěłatej dr. Nico­le Dołowy-Rybińska z Pólskeje akademije wědomosćow a dr. Cordula Ratajczakowa wot Serbskeho instituta na při­kładowej studiji wo serbšćinje.

Što je cil projekta SMiLE Smithsonskeho kulturneho centruma za ludowědu a kulturne herbstwo?

N. Dołowy-Rybińska: Cyłkowny projekt wotměwa so na dobro rewitalizacije mjeńšinowych rěčow w Europje a přepytuje, što mjeńšiny činja, zo bychu swoju rěč wobchowali, dale dawali a jich wužiwanje rozšěrili, potajkim tež to, što činja, zo bychu rěč rewitalizowali a nowych rěčnikow wabili. Nadźijamy so, zo pokazuje studija na kóncu, kajke wašnje skutkowanja na dobro rěče w kotrym padźe funguje a što móža mjeńšiny činić, zo by rewitalizacija wuspěšniša była. Projekt ma přirunowacy charakter. Šěsć slědźerskich skupin přepytuje šěsć mjeńšinow a jich situaciju.

Cyłkowny zaměr projekta je potajkim zwěsćić tuchwilny staw prócowanjow wšelakich mjeńšinow a přirunować, što funguje a što njefunguje.

N. Dołowy-Rybińska: Haj. Nimo toho kładźe Smithsonski centrum wulku wažnosć na to, zo by kóždy projekt był blisko ludźi, kotřiž wotpowědnu rěč wužiwaja abo kotřiž su potencielni rěčnicy tuteje rěče. Organizujemoj tuž nimo wědomostnych slědźenjow tež zhromadne projekty z ludźimi.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • strDocId: 108b0ff4 3990 429b 9c89 e6ca0d314a04
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 3627 mal Letzte Änderung am stwórtk, 24 januar 2019 17:06