Zwučenosć abo ignoranca?

artikl hódnoćić
(0 )

Zawodny nastawk Symana Pětra­ Cyža w zašłym Rozhledźe je nas do swěta wuspěšnych młodych muži wjedł, kotrychž žiwjenje so w start-upach wothrawa. Myslenje a rěč stej w tutych­ kruhach dominowanej wot jendźelskeho marketing-wokabulara a šmóratko je jim najwažniše woknješko do swěta.

Prašamoj pak so: Što činja poprawom serbske holcy, žony a maćerje? Što je z Madlenu, Vanessu, Hańžku, Marku a Terezu? Je so ze zwučenosće abo ignorancy na nje zabyło? Nimaja wone městno we wuspěšnym wobswěće digitalnych start-upow? Sedźi Hańžka z bobriju małych dźěći sama doma, trochu wostudźena do šmóratka hladajo, hač so přećelkam lěpje njewjedźe?

A njeje ćeta Madlena wnučkam w Mnichowje za čas za­wrjenych pěstowarnjow a šulow stajnje popołdnju w pjećich serbske stawizny čitała? A njejsu Vanessu hakle loni do šefoweje etaže woneho start-upa powołali, w kotrymž Michał dźěła? Wo dračinje so přećiwo muskim kolegam a jich syćam přesadźić powěda přećelkam hakle po třećim winje.

A Marka, kiž hižo třeći měsac wo poćahu mjez formu, funkciju a wobsahom přemys­luje? Bórze ma masterowe dźěło wotedać a hišće waha, kak měła mjezsobne wobwliwo­wanje najlěpje sformulować. Je sej wěsta, zo njeje wot formy a funkcije njewotwisneho wobsaha.

Galerija

Gelesen 1350 mal Letzte Änderung am wutora, 01 junija 2021 16:41