Katka Baierowa

zubna lěkarka w Pančicach-Kukowje

Ow moje łožo ty,

wšo moje zbožo sy.

Hižo za čas dźěćatstwa,

wućek mi před wjeru da.

Hdyž chłódźa mje njewjedra,

twoja ćopłota wohrěwa.

Hdyž zymica zaboli,

ty lěki podawaš mi.

Lochke pjerka móškowe su,

a wšitke sony popadnu.

Hdyž wulka lubosć přemóža,

wobstajna twoja je podłoha.

Stajnje sy ty za mnje tu,

hač wodnjo, w nocy, připołdnju.

Za to ći dźensa spožčić chcu,

hymnu moju zbasnjenu.

KATKA BAIEROWA

z pawčinojtymi porstami

sahaš za kneflemi mojeje bluzy

wić je ći knyski sprostnyła

a tak wostanje són

tón swět za kneflemi

z rock’n rollom we wušomaj

rejuješ na łubi

a mysle ći du pod mój petticoat

twoje włosy česajo

mam wóń pomady w nosu

hdyž ći wurjedźenu protezu

do huby sunu

čuješ so kaž wokošeny

KATKA BAIEROWA