Milan Hrabal

spisowaćel a přełožowar we Warnoćicach

za Lubošom Přihodu

murja

do kotrejež sy rěčał

je so rozdźěliła

za twojimi słowami je telko ruma

tam nichtó nječaka

rum ćeče k nam

spóžěra naše mysle

a wróći je

wučisćene

kaž karp z twojeje basnje

steja dale so spěrajo w zběrniku

wobě pjericy złamanej

bychmy sej přeli

nic spóžrjeni być

a nic wuplunjeni

hórki kus być

we wodźiwjenej přitomnosći

nic prosće přitomni

zo bychu na nas dźiwali

hdyž nastajimy so

na wotchad