»Wuwědomić ludźom narodnosć Serbow«

artikl hódnoćić
(0 )
John Noack, lutherski farar a wučer nabožiny na wuměnku, ma wulke zasłužby wo załoženje a wuspěšne wuwiće serbskeho towarstwa w staće Victoria. Wobraz pokaza jeho před polcami biblioteki w domicilu serbskeho towarstwa w Melbournje nazymu 2018.   Foto: Trudla Malinkowa John Noack, lutherski farar a wučer nabožiny na wuměnku, ma wulke zasłužby wo załoženje a wuspěšne wuwiće serbskeho towarstwa w staće Victoria. Wobraz pokaza jeho před polcami biblioteki w domicilu serbskeho towarstwa w Melbournje nazymu 2018. Foto: Trudla Malinkowa

Interview z Betty Huf, předsydku towarstwa Wendish Heritage Society Australia

W zamórskich krajach skutkuja tři serbske towarstwa: Texas Wendish Heritage Society (Texaske towarstwo serbskeho herbstwa) w USA kaž tež Wendish Heritage Society Australia (Towarstwo serbskeho herbstwa w Awstralskej) a Wend/Sorb Society of South Australia (Serbske towarstwo w Južnej Awstralskej) w Awstralskej. Trudla Malinkowa je so předsydkow Jan Slack a Betty Huf kaž tež předsydu Lyall Kupke za skutkowanjom towarstwow prašała.

W zwjazkowym staće Victoria wobsteji serbske towarstwo Wendish Heritage Society Australia. Hdy je so załožiło, štó bě załožer a kajki bě zaměr?

Naše towarstwo je so 1986 załožiło jako Sorb Committee in Victoria (Serbski komitej we Victoriji). Bě to wotnožka cyłoawstralskeho serbskeho komiteja, kotrehož prezident bě Paul Noack a kiž skutkowaše we wobłuku GDR Friendship Society (Towarstwo přećelstwa z NDR). Wotnožku serbskeho komiteja za stat Victoria nawjedowaštaj farar Kevin Zwar jako předsyda a John Noack jako zapisowar a pokładnik. Zaměr załožićelow bě spěchować wědomje wo serbskich stawiznach, serbskej kulturje a serbskim herbstwje. Što wšo k tomu słuša, je w našich wustawkach z lěta 1995 zapisane, na přikład: spěchowanje publikacijow wo Serbach a stawiznach serbskich swójbow, pytanje a zawěsćenje historiskich fotow a dokumentow, wuwiwanje wuměny ze serbskimi kónčinami w Awstralskej, Texasu a Łužicy, spěchowanje serbskeho kulturneho turizma.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
  • dalši wobrazowy tekst (3):
  • strDocId: 50376090 823c 4d9c a0a7 63b162e56f2c
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1506 mal Letzte Änderung am wutora, 01 decembera 2020 12:10