»Podpěrać Awstralčanow nastupajo serbske herbstwo«

artikl hódnoćić
(0 )
 Južnoawstralske serbske towarstwo wobdźěli so 2016 ze swójskim stejnišćom na genealogiskej wustajeńcy w Adelai de. Brian Hennig (nalěwo) a předsyda Lyall Kupke wopytowarjow wo Serbach informowaštaj.  Foto: Wend/Sorb Society of South Australia Južnoawstralske serbske towarstwo wobdźěli so 2016 ze swójskim stejnišćom na genealogiskej wustajeńcy w Adelai de. Brian Hennig (nalěwo) a předsyda Lyall Kupke wopytowarjow wo Serbach informowaštaj. Foto: Wend/Sorb Society of South Australia

Interview z Lyall Kupke, předsydu towarstwa Wend/Sorb Society of South Australia

 

W zamórskich krajach skutkuja tři serbske towarstwa: Texas Wendish Heritage Society (Texaske towarstwo serbskeho herbstwa) w USA kaž tež Wendish Heritage Society Australia (Towarstwo serbskeho herbstwa w Awstralskej) a Wend/Sorb Society of South Australia (Serbske towarstwo w Južnej Awstralskej) w Awstralskej. Trudla Malinkowa je so předsydkow Jan Slack a Betty Huf kaž tež předsydu Lyall Kupke za skutkowanjom towarstwow prašała.

 

W zwjazkowym staće South Australia wobsteji serbske towarstwo Wend/Sorb Society of South Australia. Hdy je so załožiło, štó bě załožer a kajki bě zaměr?

Towarstwo staj załožiłoj Bev Hall a Paul Noack w lěće 1986 w Adelaide. Bev bě wučerka a Paul zastupjer dźěłarnistwa. Wonaj wutworištaj serbski podkomitej w towarstwje GDR Friendship Society (Towarstwo přećelstwa z NDR). Tutón komitej njebě jenož zajimowany na lokalnych serbskich stawiznach, ale tež na serbskej kulturje a na wuwiwanju poćahow ze serbskej domiznu a z Domowinu. Dźensa wobhladujemy jako swój nadawk, podpěrać Awstralčanow nastupajo serbske herbstwo, zo bychu wjace zhonili wo swojej kulturje, swojich korjenjach a swojich stawiznach w Europje a w Awstralskej.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • dalši wobraz (2): dalši wobraz (2)
  • dalši wobrazowy tekst (2):
  • dalši wobraz (3): dalši wobraz (3)
  • dalši wobrazowy tekst (3):
  • strDocId: 3c27f9dd 425b 4322 a159 93c94410e4fb
  • kId:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 1577 mal Letzte Änderung am póndźela, 02 nowembera 2020 07:29