Nowe knigły »Zgubjone źiśetko« – nic jano za Witaj-źiśi

artikl hódnoćić
(0 )
Za źiśi wót 6 lět jo awtorka Ingrid Hustetowa něnto w LND źiśece knigły »Zgubjone źiśetko« wózjawiła. Jo to z barwnymi ilustracijami Marlit Mosler. Za źiśi wót 6 lět jo awtorka Ingrid Hustetowa něnto w LND źiśece knigły »Zgubjone źiśetko« wózjawiła. Jo to z barwnymi ilustracijami Marlit Mosler.

<b>Za źiśi wót 6 lět jo awtorka Ingrid Hustetowa něnto w LND źiśece knigły »Zgubjone źiśetko« wózjawiła. Jo to z barwnymi ilustracijami Marlit Mosler.</b>
Za źiśi wót 6 lět jo awtorka Ingrid Hustetowa něnto w LND źiśece knigły »Zgubjone źiśetko« wózjawiła. Jo to z barwnymi ilustracijami Marlit Mosler.
Kito a Susi stej tužnej: Skóro su gódy a źiśetko jo pšec! Ale chto jo wina? Snaź teke wónej? Kito a Susi źotej źiśetko pytaś. Ducy zmakajotej lutka, plona, pśezpołdnicu, błudnikowu a wódnego muža. Wóni wšykne jima pomagaju. Pśi tom musytej Kito a Susi wšake nadawki rozwězaś. Móžotej dopokazaś, až cłowjeki njejsu špatne, aby źiśetko slědk pśišło?

Knigły maju wušej togo serbsko-nimski »špikowański cedlik« za wšykne cytajuce źiśi a jich starjejšych.

Galerija

Gelesen 382 mal Letzte Änderung am póndźela, 01 januar 2024 00:00