Bytostny dohlad do bohateje krajiny načasneje serbskeje literatury w LND

artikl hódnoćić
(0 )
DIE SORBISCHE BIBLIO THEK, Wie ein Mittelpunkt entsteht, Prosastücke, wudała: Marka Maćijowa, kruta wjazba ze škitnej wobalku, 220 s., 978-3-7420-2754-2, 24,90 € DIE SORBISCHE BIBLIO THEK, Wie ein Mittelpunkt entsteht, Prosastücke, wudała: Marka Maćijowa, kruta wjazba ze škitnej wobalku, 220 s., 978-3-7420-2754-2, 24,90 €

<b>DIE SORBISCHE BIBLIOTHEK</b>, <i>Wie ein Mittelpunkt entsteht, Prosastücke, wudała: Marka Maćijowa</i>, kruta wjazba ze škitnej wobalku, 220 s., 978-3-7420-2754-2, 24,90 €
DIE SORBISCHE BIBLIOTHEK, Wie ein Mittelpunkt entsteht, Prosastücke, wudała: Marka Maćijowa, kruta wjazba ze škitnej wobalku, 220 s., 978-3-7420-2754-2, 24,90 €
Wot lěta 2000 wudawa LND w rjedźe »Die sorbische Biblio-thek« wuznamne twórby serbskeho literarneho herbstwa a serbskeje načasneje literatury w němskej rěči. Nětko předleži dwanaty zwjazk a to prěni raz w formje antologije. Powědančka a esejistiske teksty z 1990tych lět hač do přitomnosće su drje čitarstwu z dźěla znate, tola wuběr a zestawa dowolitej tež jemu nowy, rozšěrjeny wid na prašenja, kiž nas přeco zaso zaběraja: Štó sym? Zwotkel pochadźam? Što zawostaju? Wotmołwy 14 awtorow a awtorkow su runje tak wotměnjawe kaž jich rukopisy a wašnja powědanja. Wjetšinu tekstow su sami w němskej rěči spisali, někotre buchu ze serbšćiny přełožene.

Galerija

Gelesen 408 mal Letzte Änderung am póndźela, 01 januar 2024 00:00