Dolnoserbske knigły za BOOKii-pisak

artikl hódnoćić
(0 )
Daniela Heelemannowa, Mój swět  we wobrazach, redakcija a projektowe nawjedowanje Madle na Norberg, ilustrowała Gudrun Lenz, 124 b., barw. il., kšuta wězba Daniela Heelemannowa, Mój swět we wobrazach, redakcija a projektowe nawjedowanje Madle na Norberg, ilustrowała Gudrun Lenz, 124 b., barw. il., kšuta wězba

»Mój swět we wobrazach« − něnto pśedlaže nowe dolnoserbske knigły za BOOKii-pisak z LND pó měritkach moderneje pedagogiki a modernych digitalnych standardach.

<b>Daniela Heelemannowa</b>, <i>Mój swět we wobrazach</i>, redakcija a projektowe nawjedowanje Madlena Norberg, ilustrowała Gudrun Lenz, 124 b., barw. il., kšuta wězba
Daniela Heelemannowa, Mój swět we wobrazach, redakcija a projektowe nawjedowanje Madlena Norberg, ilustrowała Gudrun Lenz, 124 b., barw. il., kšuta wězba
K šesć temowym wobceŕkam, ako su rozrědowane do dalšnych pódtemow, ako na pś. wšedny źeń, hobbyje, źěło w domacnosći a gumnje, lětne case, małke dyrdakojstwa w pśiroźe abo nałogi a tradicije, jo zestajony nejwažnjejšy słowoskład za pśedšulske a šulske źiśi ako teke za rěc wuknjecych. Pśez kombinaciju: wobraz – słowo, scena – dialog jo móžno, lažko a grajucy wuknuś. Knigły funkcioněruju z BOOKii-pisakom, dogromady jo słyšaś 1270 słownych jadnotkow, sadow, dialogow, wšakich zukow, špruchow a spiwow. 36 wósobow – źiśi, młodostne a starše luźe – su teksty powědali do mikrofona. Register wšyknych wokablow ako teke pokazki za pšawe wugronjenje su namakaś slězy w knigłach. Ilustracije su wót Gudrun Lenz.

Galerija

Gelesen 1674 mal Letzte Änderung am póndźela, 01 februara 2021 08:14