Nowa krótka biografija Smolerja

artikl hódnoćić
(0 )
Zbigniew Kościów, Jan Arnošt Smoler – Zarys życiorysu, 62 str., brošura, ISBN 978-83-927421-7-3 Zbigniew Kościów, Jan Arnošt Smoler – Zarys życiorysu, 62 str., brošura, ISBN 978-83-927421-7-3

Zbigniew Kościów, <i>Jan Arnošt Smoler – Zarys życiorysu,</i> 62 str., brošura, ISBN 978-83-927421-7-3
Zbigniew Kościów, Jan Arnošt Smoler – Zarys życiorysu, 62 str., brošura, ISBN 978-83-927421-7-3
W Bibliotečce pólsko-serbskeho zjednoćenstwa »Pro Lusatia« w Opolu je kónc lěta 2019 jako čisło 10 »Zarys žiwjenjoběha« Jana Arnošta Smolerja (1816 – 1884) wušoł. Awtor brošury je Opolski spisowaćel, kritikar a pedagoga Zbigniew Kościów (91), znajer kultury w Pólskej a we Łužicy. Skromna, tónkróć njeilustrowana publikacija wobsahuje wopis Smolerjoweho žiwjenja, k tomu »Dosłowo«. Jako wodźacy motiw słuži znate wěšćenje Handrija Lubjenskeho, zo dźěło za »swój lud« wunjese młodemu Smolerjej předewšěm »njepřećelstwo Němcow a njedźak Serbow« (str. 9). Spisar wuzběhuje zwiski narodneho wozrodźerja do Pólskeje a Ruskeje. Wudaće wudospołnjeja přehlad wažnych knihow a nastawkow Smolerja, bibliografija serbskich a pólskich dźěłow a zběrka čestnych basnjow wo nim, na kóncu sćěhuje dospołny indeks mjenowanych wosobow a geografiskich městnow.  

DIETRICH ŠOŁTA

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: b27bca83 0567 43f9 a286 e5ff4c4ddd1b
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2022 mal Letzte Änderung am srjeda, 01 julija 2020 02:01