Narěč Skale z 2023

artikl hódnoćić
(0 )
Peter Kroh:  Unter, neben und mit den Deutschen. Eine ungehaltene Rede. Berlin:  Beggerow, 2019, 123 str., brošura, 978-3-936103-70-0, 9,90 € Peter Kroh:  Unter, neben und mit den Deutschen. Eine ungehaltene Rede. Berlin: Beggerow, 2019, 123 str., brošura, 978-3-936103-70-0, 9,90 €

<b>Peter Kroh</b>: <i> Unter, neben und mit den Deutschen. Eine ungehaltene Rede</i>. Berlin: Beggerow, 2019, 123 str., brošura, 978-3-936103-70-0, 9,90 €
Peter Kroh:  Unter, neben und mit den Deutschen. Eine ungehaltene Rede. Berlin: Beggerow, 2019, 123 str., brošura, 978-3-936103-70-0, 9,90 €
Peter Kroh, wnučk Jana Skale, je wudał fiktiwnu narěč publicista składnostnje 75. róčnicy Powšitkowneje deklaracije čłowjeskich prawow a 25. róčnicy Ramikoweho zrěčenja wo škiće narodnych mjeńšin w lěće 2023. Kroh da Skalu staw mjeńšinowych prawow w Němskej rozjimać a ze situaciju kónc Weimarskeje republiki a w Třećim rajchu přirunować. Skala z pjera Kroha namołwja k akceptancy Serbskeho sejma jako runohódneho partnera, kritizuje njedosahacej škit a spěchowanje etniskich mjeńšin w Zakładnym zakonju a rozestaja so z hidu cuzym a njepřećelskosću Serbam napřećo. Publikacija wopřijima dale mnohe mjezynarodne nowinske reakcije na narěč Skale kaž tež 59 realnych krótkobiografijow rowjenkow Jana Skale.

Galerija

  • dalši wobraz (1): dalši wobraz (1)
  • dalši wobrazowy tekst (1):
  • strDocId: 60d11235 dba9 4385 9cb4 234192a27144
  • kId:
  • headliner:
  • Sonderformat: Standard
Gelesen 2896 mal Letzte Änderung am wutora, 30 apryla 2019 07:59