NAŠ TITULNY WOBRAZ: Iris Brankačkowa

Iris Brankačkowa – Hałuza w lodźe, 2015, wolij na płatnje, 70 × 90 cm, priwatne wobsydstwo

Iris Brankačkowa Hałuza w lodźe, 2015, wolij na płatnje, 70 × 90 cm, priwatne wobsydstwo

Krajina, njedótknjena, ale tež wot čłowjekow wobwliwowana je jedna z najwažnišich temow serbskeje wuměłče Iris Brankačkoweje. Nastork k wuměłskemu tworjenju, tak praji sama, přińdźe z duše abo z njedefinujomneho nutřkowneho byća. We wustajeńcach widźi wona srědk komunikacije mjez tworićelemi a publikumom. Loni běchu jeje twórby mjez druhim w galerijomaj ART FACTORY FLOX w Korzymje a we Wuměłstwowej hali w Choćebuzu wustajene. Hač do 6. januara wobdźěli so na wustajeńcy »Wuměłstwo za darjenje a zběranje« w galeriji Budissin.